ŠKODA LEGAL S.R.O.

ŠKODA LEGAL S.R.O.

Dolná 6/A
974 01 Banská Bystrica
IČO: 47244259
DIČ: 2023655194

Informácie o kancelárii ŠKODA LEGAL S.R.O.

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA BANSKÁ BYSTRICA

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA BRATISLAVA

 

ŠKODA LEGAL s.r.o. pre svojich klientov poskytuje široké spektrum právnických služieb pričom sa špecializuje najmä na obchodné právo, osobitne na právo obchodných spoločností, insolvenčné právo a daňové právo. ŠKODA LEGAL s.r.o. rozumie biznisu svojich klientov a ovláda osobitosti slovenského a českého právneho poriadku, čím úspešne prispieva k napĺňaniu podnikateľských zámerov svojich klientov a pomáham im na ich ceste za úspechom.

Služby advokátskej kancelárie špecializovanej na problematiku konkurzu a reštrukturalizácie sú výhodou najmä v aktuálnom a bohužiaľ aj v nadchádzajúcom období, kedy sa predpokladá zvýšený počet nekalosúťažných konaní, rastúci počet neplatičov, rôznych špekulácií, útokov konkurencie a v neposlednom rade konkurzných a reštrukturalizačných konaní. Vzhľadom na nestabilnú ekonomickú situáciu v Európe budú viaceré obchodné spoločnosti nútené iniciovať reštrukturalizačné konanie prípadne likvidačný konkurz, čo by podnikateľom mohlo pri nesprávnom prístupe a voľbe neskúsenej pomoci spôsobiť neočakávané straty. Špecializácia advokátskej kancelárie sa ukazuje ako výhodná pri procese vymáhania pohľadávok a riadenia dlhu spoločnosti aj v súvislosti s novou právnou úpravou tzv. veriteľských konkurzov.

Poslaním kancelárie je efektívne vyriešiť problémy klientov s využitím všetkých dostupných vedomostí a skúseností, poskytovať účelné právne poradenstvo, efektívne zabezpečiť a vymôcť pohľadávky klientov a to nie len pasívnym prihlasovaním pohľadávok do insolvenčných konaní či pasívnou účasťou na schôdzach veriteľov, ale predovšetkým aktívnym využitím svojich skúseností a špecializácie. Príprava podkladov, zmlúv, analýz, prerokovanie akejkoľvek právnej a daňovej dokumentácie či zastupovanie klientov je s ŠKODA LEGAL s.r.o. samozrejmosťou.

 

KONKURZ A REŠTRUKTURALIZÁCIA

DAŇOVÉ PRÁVO

SÚDNE A ROZHODCOVSKÉ KONANIE

PRÁVO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ

SPRÁVNE KONANIE, SPRÁVNE SÚDNICTVO, VEREJNÝ SEKTOR

VYMÁHANIE A PRÁVNY AUDIT POHĽADÁVOK

PRACOVNÉ PRÁVO

TRESTNÉ PRÁVO

NEHNUTEĽNOSTI, GREEN-FIELD & BROWN-FIELD

ZMENKY A CENNÉ PAPIERE

BANKOVNÍCTVO A FINANCIE

PRÁVO DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

RODINNÉ PRÁVO

ZMLUVNÉ PRÁVO

S kým môžete prísť do kontaktu?

JUDr. Ing. VERONIKA ŠKODOVÁ PhD.

ADVOKÁT

Dolná 6/A

974 01  Banská Bystrica

Telefón: +421 484 180 976

Mobilný telefón: +421 910 919 638

 

Kde nás nájdete?